Museenes Venneforeninger - en fremtidsbransje?

Museenes Venneforeninger - en fremtidsbransje?

I den svenske utredningen "Ny museumspolitkk" (SOU 2015:89) ble det reagert på at den hadde "forbisett" venneforeningene og deres medlemmer. Det ble så tatt intitativ til en studie for å synliggjøre venneforeningene og deres funksjon. Den fikk navnet "Museets bästa vän - om vänföreningernas roll i museisverige" (2019/2020) ved professor Anders Bjørklund og docent Stefan Bohman. Et strålende arbeid og en godt gjennomarbeidet rapport. Noen klipp fra rapporten: "...... I ljuset av stärkta informationsmöjligheter, vårt lands demografiska utveckling och en generellt allt friskare äldre befolkning borde museernas vänföreningar kunna tecknas som en framtidsbransch......." ".....Den digitala kompetensen behöver fördjupas och spridas. Huvuddelen av information och utskick är numera digital och flera museer gör digitala nyhetsbrev varje månad. Men museivänföreningarna befinner sig i olika utvecklingsstadier när det gäller digital kommunikation. 20% av medlemmarna vid en del museer har fortfarande ingen mail-adress......"

Les mer
Frivilligheten i museums- og kulturvernarbeidet

Frivilligheten i museums- og kulturvernarbeidet

Stortinget verdsetter frivilligheten i museums- og kulturvernarbeidet. Stortinget har nettopp behandlet den nye museumsmeldinga «Musea i samtida. Tillit, ting og tid». Innstillingen fra Familie og kulturkomiteen har mange kritiske bemerkninger til den nye museumsmeldinga og den frivillige innsatsen, eller rettere mangel på sådan. Komiteen konstaterer med beklagelse at frivilligheten har stått på stedet hvil og understreker at mer profesjonell styring og flere faglige stillinger ikke skal komme til erstatning for et nært samarbeid med frivillige. Komiteen ser på de frivillige som en stor ressurs for museas arbeid og som ei viktig bru til samfunnet rundt musea, det gjelder ikke minst i formidling og ivaretaking av ikke-materiell tradisjon og kultur der frivillige er vesentlige kunnskapskilder.

Les mer
Norsk Utvandrer museum

Norsk Utvandrer museum

Nasjonal markering av 200-årsjubileum i 2025 Den første organiserte utvandringen fra Norge fant sted i 1825 da skipet Restauration dro fra Stavanger til Amerika med 52 norske emigranter. Siden har om lag 900.000 nordmenn utvandret til Nord-Amerika, mange dro også til andre land verden over....... https://utvandrermuseet.no

Les mer
Lillehammer 2021

Lillehammer 2021

ÅRSMØTET I FNM I LILLEHAMMER 3.-5. SEPTEMBER 2021 Årsmøte og fagdager på Lillehammer i 2020, ble som kjent utsatt med et år. Vi satser på å samle flest mulig venneforeninger på Lillehammer Museum 3.-5. september 2021. Innkvartering vil skje ved Scandic hotell som lansert i 2020 Vi anmoder om at dere setter av datoene allerede nå. ÅRETS VENNEFORENING I 2020 OG 2021 Styret i FNM utnevner årlig «Årets Venneforening». Heder og diplom bli tildelt på årsmøtet. På årsmøtet 2021 bil vi tildele «Årets Venneforening» til to venneforeninger for aktivitet i 2019 og 2020. Vi vil gjerne ha forslag til venneforening for 2021 på bakgrunn av aktivitet i 2020.

Les mer
Æresmedlem

Æresmedlem

FNM ønsker å hedre personer som har utmerket seg i forhold til FNM. Vårt første æresmedlem er Marianne Andresen. Leder Knut Sterud overrakte diplom på årsmøtet på Rørsos, 2018.

Les mer
Romsdalsmuseet 2019

Romsdalsmuseet 2019

Presentasjon på FNM årsmøte i Ålesund, 7. september 2019. "Romsdalsmuseet – frivillige og Profesjonelle i fruktbart samarbeid." ved styreleder i Romsdalsmuseet, Anders Tallerås. Dette er en flott og interessant presentasjon som har vært etterpurt, men siden den har så mange bilder har den vært vanskelig å sende via mail. Vi har derfor valgt gjøre presentasjonen tilgjengelig her......

Les mer

Kulturvernforbundet