Hurdalsplattforma – oppmuntrende lesing for museum

Hurdalsplattforma – oppmuntrende lesing for museum

Mens vi venter på revidert budsjett for 2022, og virkelig får se hva den nye regjeringa skal satse på, er det god grunn til å fordjupe seg i Hurdalsplattforma. Der er det mange interessante og håpefulle formuleringer. Her er noen skjellsettende sitat: Kulturarven skal løftast fram. Kulturarvsektoren er ein sentral del av kulturpolitikken. Regjeringa vil bidra til å samle og koordinere sektoren, støtte den frivillige innsatsen, som er heilt avgjerande på feltet • Sørgje for at frivillige landsdekkande kulturvernorganisasjonar får grunnstøtte frå staten. • Evaluere museumsreforma, særleg med tanke på kåra for frivilligheita og moglegheitene for å mobilisere lokale ressurspersonar.

Les mer
Museenes Venneforeninger - en fremtidsbransje?

Museenes Venneforeninger - en fremtidsbransje?

I den svenske utredningen "Ny museumspolitkk" (SOU 2015:89) ble det reagert på at den hadde "forbisett" venneforeningene og deres medlemmer. Det ble så tatt intitativ til en studie for å synliggjøre venneforeningene og deres funksjon. Den fikk navnet "Museets bästa vän - om vänföreningernas roll i museisverige" (2019/2020) ved professor Anders Bjørklund og docent Stefan Bohman. Et strålende arbeid og en godt gjennomarbeidet rapport. Fra rapporten: "...... I ljuset av stärkta informationsmöjligheter, vårt lands demografiska utveckling och en generellt allt friskare äldre befolkning borde museernas vänföreningar kunna tecknas som en framtidsbransch......."

Les mer
Frivilligheten i museums- og kulturvernarbeidet

Frivilligheten i museums- og kulturvernarbeidet

Stortinget verdsetter frivilligheten i museums- og kulturvernarbeidet. Stortinget har nettopp behandlet den nye museumsmeldinga «Musea i samtida. Tillit, ting og tid». Innstillingen fra Familie og kulturkomiteen har mange kritiske bemerkninger til den nye museumsmeldinga og den frivillige innsatsen, eller rettere mangel på sådan. Komiteen konstaterer med beklagelse at frivilligheten har stått på stedet hvil og understreker at mer profesjonell styring og flere faglige stillinger ikke skal komme til erstatning for et nært samarbeid med frivillige. Komiteen ser på de frivillige som en stor ressurs for museas arbeid og som ei viktig bru til samfunnet rundt musea, det gjelder ikke minst i formidling og ivaretaking av ikke-materiell tradisjon og kultur der frivillige er vesentlige kunnskapskilder.

Les mer
Norsk Utvandrer museum

Norsk Utvandrer museum

Nasjonal markering av 200-årsjubileum i 2025 Den første organiserte utvandringen fra Norge fant sted i 1825 da skipet Restauration dro fra Stavanger til Amerika med 52 norske emigranter. Siden har om lag 900.000 nordmenn utvandret til Nord-Amerika, mange dro også til andre land verden over....... https://utvandrermuseet.no

Les mer
Lillehammer 2021

Lillehammer 2021

ÅRSMØTET I FNM I LILLEHAMMER 3.-5. SEPTEMBER 2021 Årsmøte og fagdager på Lillehammer i 2020, ble som kjent utsatt med et år. Vi satser på å samle flest mulig venneforeninger på Lillehammer Museum 3.-5. september 2021. Innkvartering vil skje ved Scandic hotell som lansert i 2020 Vi anmoder om at dere setter av datoene allerede nå. ÅRETS VENNEFORENING I 2020 OG 2021 Styret i FNM utnevner årlig «Årets Venneforening». Heder og diplom bli tildelt på årsmøtet. På årsmøtet 2021 bil vi tildele «Årets Venneforening» til to venneforeninger for aktivitet i 2019 og 2020. Vi vil gjerne ha forslag til venneforening for 2021 på bakgrunn av aktivitet i 2020.

Les mer
Æresmedlem

Æresmedlem

FNM ønsker å hedre personer som har utmerket seg i forhold til FNM. Vårt første æresmedlem er Marianne Andresen. Leder Knut Sterud overrakte diplom på årsmøtet på Rørsos, 2018.

Les mer

Kulturvernforbundet