Nyhetsbrev fra FNM 20210-2021

Nyhetsbrev fra FNM 20210-2021

Godt år! Vi har alle vært gjennom en svært krevende tid i snart et år, og vi er ennå ikke i mål i forhold til pandemien. Mange museer og venneforeninger har hatt svært begrenset aktivitet, mange arrangementer er avlyst eller utsatt og store økonomiske tap har preget en rekke museer, bygdetun m.fl. Men samtidig har pandemien bidratt til en rekke nye digitale møteplasser og arrangementer. Flere museer med større friluftsmuseer og utearealer har vært viktige møteplasser for mange sist sommer og høst, da vi måtte holde bedre avstand. Vi håper vi samfunnet kan åpne mer og mer og at vi løpet av sommeren kan komme tilbake til mer normale tilstander, og at vi kan møtes fysisk med normal avstand......

Les mer
Lillehammer 2021

Lillehammer 2021

ÅRSMØTET I FNM I LILLEHAMMER 3.-5. SEPTEMBER 2021 Årsmøte og fagdager på Lillehammer i 2020, ble som kjent utsatt med et år. Vi satser på å samle flest mulig venneforeninger på Lillehammer Museum 3.-5. september 2021. Innkvartering vil skje ved Scandic hotell som lansert i 2020 Vi anmoder om at dere setter av datoene allerede nå. ÅRETS VENNEFORENING I 2020 OG 2021 Styret i FNM utnevner årlig «Årets Venneforening». Heder og diplom bli tildelt på årsmøtet. På årsmøtet 2021 bil vi tildele «Årets Venneforening» til to venneforeninger for aktivitet i 2019 og 2020. Vi vil gjerne ha forslag til venneforening for 2021 på bakgrunn av aktivitet i 2020.

Les mer
Generalsekretærmøte, Kulturvernforbundet

Generalsekretærmøte, Kulturvernforbundet

Generalsekretærmøte 3. april 2020 - Digitalt møte på zoom. Hovedpunkter som ble tatt opp av Toril Skjetne var følgende: Kartlegging av de praktiske og økonomiske konsekvensene av koronaepidemien, Oppsummering av kartlegging og informasjon om Frivillighet Norges arbeid , Vårt politiske budskap, Erfaringsutveksling omhåndtering av situasjonen og aktiviteter fremover , Ønsker til Kulturvernforbundet. Lenke til hele referatet under....

Les mer
Æresmedlem

Æresmedlem

FNM ønsker å hedre personer som har utmerket seg i forhold til FNM. Vårt første æresmedlem er Marianne Andresen. Leder Knut Sterud overrakte diplom på årsmøtet på Rørsos, 2018.

Les mer
Romsdalsmuseet 2019

Romsdalsmuseet 2019

Presentasjon på FNM årsmøte i Ålesund, 7. september 2019. "Romsdalsmuseet – frivillige og Profesjonelle i fruktbart samarbeid." ved styreleder i Romsdalsmuseet, Anders Tallerås. Dette er en flott og interessant presentasjon som har vært etterpurt, men siden den har så mange bilder har den vært vanskelig å sende via mail. Vi har derfor valgt gjøre presentasjonen tilgjengelig her......

Les mer
Museumsmelding , innspill fra FNM

Museumsmelding , innspill fra FNM

FNM leverte 29.februar 2020 et innspill til arbeidet med den nye museums meldingen. Ett av FNM sine hovedpoeng er at det er en demokratisk rettighet å få delta i arbeidet knyttet til egen historie. Videre at friviligheten må få en større og en mer naturlig plass i museumsmeldingen i tråd med den store sammfunnsverdien den representerer. FNM mener også at det må utarbeides en strategi/plan for frivilligheten ved museene......

Les mer

Kulturvernforbundet