Årsmøte Lillehammer 2020

Årsmøte Lillehammer 2020

23.06.20 10:34 av Anne Asserson

Lillehammer Museums Venner og Forbundet for norske museumsvenner (FNM) inviterer til årsmøte og fagdager i Lillehammer og omegn 4. - 6. september 2020. Bindende påmelding ved at deltakeravgiften på kr. 2400 innbetales til FNM v/Einar Raastadbankkonto 8200 01 31667 innen 31. juli 2020. FNM v/Einar Raastad, Jordstadlinna 133, 2760 Brandbu E-post: eraastad@gmail.com Tlf. 970 66 889. Husk å merke påmelding med venneforening og navn på deltakere. Vi vil svært gjerne også ha deltakernes e-postadresse. Da vil vi sende mer informasjon og årsmøtedokumenter direkte til de som er påmeldt.

Les mer
Generalsekretærmøte, Kulturvernforbundet

Generalsekretærmøte, Kulturvernforbundet

07.04.20 13:26 av Anne Asserson

Generalsekretærmøte 3. april 2020 - Digitalt møte på zoom. Hovedpunkter som ble tatt opp av Toril Skjetne var følgende: Kartlegging av de praktiske og økonomiske konsekvensene av koronaepidemien, Oppsummering av kartlegging og informasjon om Frivillighet Norges arbeid , Vårt politiske budskap, Erfaringsutveksling omhåndtering av situasjonen og aktiviteter fremover , Ønsker til Kulturvernforbundet. Lenke til hele referatet under....

Les mer
Romsdalsmuseet 2019

Romsdalsmuseet 2019

26.03.20 16:00 av Anne Asserson

Presentasjon på FNM årsmøte i Ålesund, 7. september 2019. "Romsdalsmuseet – frivillige og Profesjonelle i fruktbart samarbeid." ved styreleder i Romsdalsmuseet, Anders Tallerås. Dette er en flott og interessant presentasjon som har vært etterpurt, men siden den har så mange bilder har den vært vanskelig å sende via mail. Vi har derfor valgt gjøre presentasjonen tilgjengelig her......

Les mer
Museumsmelding , innspill fra FNM

Museumsmelding , innspill fra FNM

26.03.20 14:35 av Anne Asserson

FNM leverte 29.februar 2020 et innspill til arbeidet med den nye museums meldingen. Ett av FNM sine hovedpoeng er at det er en demokratisk rettighet å få delta i arbeidet knyttet til egen historie. Videre at friviligheten må få en større og en mer naturlig plass i museumsmeldingen i tråd med den store sammfunnsverdien den representerer. FNM mener også at det må utarbeides en strategi/plan for frivilligheten ved museene......

Les mer

Kategorier