REGIONAL SAMLING FOR MUSEUMSVENNER
Trøndelag Folkemuseum-Sverresborg, Sverreborgs allé 13 i Trondheim
Lørdag 25. januar 2020 kl. 12.00 - 15.00

FNM er en landsdekkende kulturvernorganisasjon med tilslutning av 57 venneforeninger med ca.
20 000 medlemmer. Oppgaver: formidling av informasjon mellom venneforeninger, regionale
samlinger, bistå med nye venneforeninger, felles søknad om mva-kompensasjon for
venneforeningene, pådriver overfor offentlige myndigheter vedr. museumssektoren, statistikk og
info fra venneforeninger, årlig årsmøte og fagdager m.m. Utdeling av «Årets Venneforening». I 2020
vil ha fokus på flere venneforeninger i Midt- og Nord-Norge.

PROGRAM:
Ankomst  Kaffe/Te/Vafler

Velkommen og orientering , Knut Sterud, styreleder i FNM
Frivillighet og museene, Ann Siri Garberg, seniorrådgiver samlingsforvaltning MIST - Nordisk prosjekt innen frivillighet
Frivilligheten ved Sverresborg, Marit Herrem, styret i FNM/tidligere leder i Trøndelag Folkemuseums Venner
FNM: Hvem er vi og hva gjør vi?, Per Hvamstad, nestleder i FNM/leder i Fjeld-Ljoms Pressemuseums Venner
Medlemskap - hva innebærer det?, Marit Mediaas Hasvang, styret i FNM/leder i Asker Museumslag
13.30 Lunsj
Synlighet og kommunikasjon gjennom en felles webportal, Anne Asserson, styret i FNM/tidligere i Siljøstøls Venner

Aktuelle saker/Spørsmål og synspunkter
Oppsummering og avslutning