Årsmøte Lillehammer 2020

Publisert av Anne Asserson den 23.06.20.

Lillehammer Museums Venner og Forbundet for norske museumsvenner (FNM) inviterer til
årsmøte og fagdager i Lillehammer og omegn 4. - 6. september 2020. 


Vi håper flest mulig har mulighet til å komme på fredag. Da blir det en hyggelig og lærerik byvandring i
Lillehammers sjarmerende gågate og sentrum, omvisning på Lillehammers flotte kunstmuseum og
sosialt samvær rundt mat på hotellet. Alt ligger i gåavstand fra hotellet.
Det er felles innkvartering for alle deltakere på hotellet. Innkvartering blir på Scandic Lillehammer
hotell. Pris enkeltrom: kr.1 080. Pris dobbeltrom pr. person: kr. 640.
Den enkelte bestiller (og betaler) selv hotellrom. E-post: Lillehammer.hotel@scandichotels.com
Tlf. +47 612 86 000     Oppgi bookingkode: 47271719

Påmelding snarest og senest innen 31. juli til:

FNM v/Einar Raastad, Jordstadlinna 133, 2760
Brandbu E-post: eraastad@gmail.com Tlf. 970 66 889. Husk å merke påmelding med venneforening og
navn på deltakere. Vi vil svært gjerne også ha deltakernes e-postadresse. Da vil vi sende mer
informasjon og årsmøtedokumenter direkte til de som er påmeldt.

Reisestøtte: Vi håper mange venneforeninger vil delta på årsmøtet. FNM bidrar med reisestøtte på kr. 1000 for en – 1 deltaker pr. venneforening. Dette kan trekkes fra ved innbetaling av deltakeravgiften. Venneforeninger som ønsker deltakelse med flere deltakere betaler full pris på de øvrige deltakerne. Informasjon om program og praktiske forhold: Hvis dere har spørsmål om programmet eller praktiske forhold, kan dere kontakte Lillehammer Museums Venner, e-post: venner@lillehammermuseum.no eller Birgit Madslien Tlf. 902 37 306 e-post: birgit.engeseter.madslien@gmail.combirgit.engeseter.madslien@gmail.com f

Mer informasjon i vedlegg